Jeg ble suicidal av antideppresiva

venlafaxin

Til og begynne med så vil jeg poengtere at jeg vet at medisiner for mange er en nødvendighet for å fungere i hverdagen. Mange opplever god effekt av antidepressiva og andre medisiner. Jeg ønsker her å dele min historie med venlafaxin som er et antideppresivum. Den siste tidens utfordringer på grunn av

«Brysomme» pårørende og portvokterne i helsevesenet

Å være prisgitt helsevesenet er krevende. Kanskje må en ha hjelp. Det betyr ikke at man nødvendigvis ønsker hjelpen, eller at hjelpen i det hele tatt kommer. Mens andre dager er heftige og hjelpebehovet er stort. Og det haster. Veien fra å være i vater til psykose kan for enkelte

Selvmordsforsøk møtes med sinne og latterligjøring

De siste ukene har vi hatt en lei sak her på Sørlandet. En person har truet med å hoppe fra Varoddbroa i Kristiansand hele seks ganger på fire uker. Dette har selvsagt ført til mye ressursbruk fra ulike instanser. I tillegg har også denne personen hisset på seg ildsinte bilister som

Topp