Blir du mobbet på skolen?

Det er viktig å ta tak i mobbingen hvis du blir mobbet på skolen. Barneombudet har  laget en fin og enkelt video der man får mye nyttig informasjon i løpet av få minutter. Videoen nedenfor tar opp det jeg har skrevet og sagt hele tiden til de som har sendt

En historie til ettertanke

Alt var lykke den første skoledagen. Da rektoren leste oss opp en etter en var alle de små magene fulle av sommerfugler. Hvor var du da, Lille Amy? Etter en uke kom en ny jente...Hun var usynlig for oss. Vi måtte være snille, hun hadde ingen familie. Det var for sent å

Hvem er mobberen?

Mobbing er et stort samfunnsproblem. Alt for mange blir mobbet og får med det ødelagt livene sine fordi noen må hevde seg ved å forpeste andres liv. Men hvem er egentlig disse mobberne? Er de bare noen kalde idioter som tilfredsstilles av å trykke andre ned i søla?  Er det

Topp